Slovensky jazyk našej triede

Naša triedna  je Zuzana Lenhart.

Uči nas slovensky 2 roke a zme sa veľa toho naučili za teras.

Trenutne sa učime o rečnikach a gramatiky.

Za teras mi ide dobre.

Advertisements